Beton storten fundering

Beste bewoners van de Snelliusstraat, aanstaande donderdag 1 augustus gaat de aannemer Schouten het eerste deel fundering storten. Dit zal starten rond 12.00 uur en een aantal uur in beslag nemen. Hierdoor is de Snelliusstraat tijdelijk geblokkeerd. Excuses voor de overlast welke wij zoveel mogelijk willen beperken.

Bouwvak 2019

De bouwvak voor de firma Schouten is van week 32 (5 augustus) tot en met week 34 (23 augustus).
In de laatste werkweek zal waarschijnlijk een eerste deel van de fundering worden gestort.
In week 32 en 33 zijn er wel werkzaamheden in de school maar die vinden alleen in het gebouw plaats.
In week 34 zijn er geen werkzaamheden. In week 35 (26 augustus) start men weer met het maken van de fundering.
Voor een ieder een fijne vakantie gewenst.

Faillissement Schouten Bouw

Beste lezer,

Helaas is aannemer Schouten Bouw uit Leidschendam, die de renovatie en nieuwbouw van de Galvanischool uitvoert, failliet verklaard per 9-10-2019. Dit betekent dat de bouwwerkzaamheden met ingang van heden stil liggen.
De Haagse scholen zal er alles aan doen om het project weer vlot te trekken.
Totdat er een herstart van de uitvoering is zal de bouwplaats worden bewaakt en de bouwhekken gecontroleerd zodat de veiligheid voor de buurt is gewaarborgd.
Er kunnen in de tussentijd voorzieningen worden getroffen om bijvoorbeeld het inregenen op kwetsbare plakken te voorkomen.
Zodra de werkzaamheden weer opgestart worden zullen wij dit op de website vermelden.
Indien u verdachte gebeurtenissen ziet op het bouwterrein die u niet vertrouwt, kunt u die melden via de website en in ernstige gevallen via de politie 0900-8844.

Lancering website vernieuwing Galvanischool

Maandag 17 december hebben wij deze nieuwe website gelanceerd om alle geïnteresseerden en betrokkenen snel, eenvoudig en eenduidig te informeren over de verbouwing van de Galvanischool. Op deze website houden wij u middels berichten op de hoogte, kunt u de planning in de kalender bekijken en ons bijvoorbeeld mailen.

Start aanbrengen Schroefinjectiepalen

Geachte bewoners,
Hierbij willen wij u doorgeven dat wij woensdag 12 juni a.s. het materieel van de Schroefinjectiepalen zullen gaan aanvoeren. Hierdoor zal de weg misschien ter plaatse van de bouwput tijdelijk afgesloten zijn.

Donderdag 13 juni a.s. zal er gestart worden met het boren van de schroefinjectiepalen.

Met behulp van een boormachine worden de palen aangebracht. Het aanbrengen van de palen gaat middels boren, waarbij met behulp van een groutsmering de paal op diepte wordt gebracht.
Vanwege het borend aanbrengen van de palen is er geen nadelige invloed op de omgeving tijdens het aanbrengen.

Start asbestverwijdering

Aanstaande maandag 4 februari 2019 zal er gestart worden met de asbestverwijdering in de school. Daar waar men niet mag komen zal dit aangegeven zijn. Wellicht ziet men de mannen met de bekende witte pakken. De gemeente is hiervan op de hoogte en heeft hiervoor toestemming gegeven.

Start sloopwerkzaamheden

Hierbij willen wij aangeven dat de sloopvergunning is afgegeven door de gemeente.

Wij zullen dan ook komende week (week 9) gaan starten met het inrichten van het bouwterrein aan de Snelliusstraat
Dit houdt in, conform onze vergunning gebruik openbare weg. Lees bouwhekken zetten op de parkeerplaatsen, stoep in gebruik nemen enz.. Graag willen verzoeken om eventuele fietsen van de gevel te verwijderen en de parkeervakken vrij willen gaan houden.

In week 9 starten we dan ook met de “0” meting van de trillingsmeters en de hoogte meting van de gebouwen, conform de sloopmelding.

In week 10 zijn wij voornemens o.o.v. om aan te vangen met de sloop van de gymzaal.