Start aanbrengen Schroefinjectiepalen

Geachte bewoners,
Hierbij willen wij u doorgeven dat wij woensdag 12 juni a.s. het materieel van de Schroefinjectiepalen zullen gaan aanvoeren. Hierdoor zal de weg misschien ter plaatse van de bouwput tijdelijk afgesloten zijn.

Donderdag 13 juni a.s. zal er gestart worden met het boren van de schroefinjectiepalen.

Met behulp van een boormachine worden de palen aangebracht. Het aanbrengen van de palen gaat middels boren, waarbij met behulp van een groutsmering de paal op diepte wordt gebracht.
Vanwege het borend aanbrengen van de palen is er geen nadelige invloed op de omgeving tijdens het aanbrengen.